CÔNG TY CỔ PHẦN INTERCOM

Skip to main content

CÔNG TY CỔ PHẦN INTERCOM

-          Đại diện (Ông)       : Nguyễn Minh Phương                     Chức vụ: Giám đốc

-          Địa chỉ trụ sở chính:  Khê Ngoại – Văn Khê - Mê Linh – Hà Nội.

-          Điện thoại                : 01665554444                          

-          MST                        : 0105665989

 


Đã đăng ký bộ công thương